Close
Hungary — HU
Adjust
Menu

ORYX®, INTELLIGENS MEGOLDÁSOK EMBEREK ÉS VAGYONTÁRGYAK VÉDELMÉRE

Épülettűz esetén emberi életek kerülnek veszélybe, árucikkek vesznek el, illetve az épület és annak rendszerei többé nem használhatók.

A passzív tűzvédelem egy sor megelőző intézkedést kínál annak érdekében, hogy az épület egy bizonyos ideig ellenálljon a tűznek.

A passzív tűzvédelem három célja:

1. A tűz, füst és hő továbbterjedésnek megakadályozása vagy korlátozása

2. Az épület és a szerkezet stabilitásának megőrzése minél tovább

3. Biztonságos menekülési útvonalak garantálása azok számára, akik az égő épületben tartózkodnak

Négy passzív tűzvédelmi kritérium:

 • STABILITÁS (R)

  A tűznek és mechanikai terhelésnek kitett épületelem meg kell, hogy őrizze tartó funkcióját. A szerkezetnek nem szabad hő hatására összeroskadnia vagy túlságosan eldeformálódnia.

 • LÁNGÁLLÓSÁG (E)

   Egy tűznek kitett elválasztó épületelemen nem lehet olyan nyílás vagy repedés, amelyen keresztül a tűz vagy a forró gázok kiszökhetnek. A hősugárzásnak is meg kell felelnie bizonyos követelményeknek.

 • HŐSZIGETELÉS (I)

  Ez a kritérium szabja meg egy épületelem azon képességét, hogy a hőmérséklet emelkedését a tűzzel ellentétes oldalon az adott határokon belül tartsa, így minimalizálva a meggyulladás kockázatát.

 • FÜSTÁLLÓSÁG (S)

  Egy tűzbiztos elválasztó elemnek a tűzön kívül a füst ellen is védenie kell. A füst elleni védelmet egy szobahőmérsékleten, illetve egy megnövelt füstgáz-hőmérsékleten végzett füstszivárgási teszt alapján határozzák

További információ termékekről